HOME| | SHOW MAP | CONTACTS
Renungan (Edisi April 2018)
About Us | Ministries | GMI Center | GMI Satelit | Pos-Pos Misi | Info

 

 

PENTINGNYA KEMULIAAN TUHAN DALAM IBADAH KITA
“…. ; aku melihat, sungguh, rumah TUHAN penuh kemuliaan TUHAN, maka aku sujud menyembah” (Yehezkiel 44:4 b)

Bulan April 2018 ini merupakan bulan peringatan Paskah, yaitu peringatan akan hari kebangkitan Kristus atas maut. Tanpa Kebangkitan Kristus tidak akan ada berita yang kudus dan tak terbina-sakan tentang keselamatan yang kekal. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, "Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita“ (I Korintus 15:54-57). Dan segera setelah Yesus bangkit, murid-murid-Nya memberitakan dari Timur ke Barat berita kemena-ngan Kristus atas maut (Terjemahan LAI - Markus 16:8). Berita kebangkitan Kristus merupakan berita kemuliaan yang diberitakan dari Timur ke Barat. Demikian juga pada hari-hari terakhir ini, berita yang kudus dan tak terbinasakan ini, artinya berita tentang kemuliaan Kristus juga sedang terus diberitakan di seluruh dunia. Jika Yesus dahulu dengan perantaraan murid-murid-Nya memberitakan berita kebangkitan-Nya yang dahsyat itu dari Timur ke Barat, maka pada masa sekarang inipun Dia ingin supaya kita juga mau menyampaikan berita NEXT . .